ဆတ္ေမြးျမဴ ေရးျခံ တစ္ျခံမွမရွိပဲ ဆတ္သားေျခာက္ကို လုိသေလာက္ရေနတဲ့ ႏိုင္ငံ

ဆတ္ေမြးျမဴ ေရးျခံ တစ္ျခံမွမရွိပဲ ဆတ္သားေျခာက္ကို လုိသေလာက္ရေနတဲ့ ႏိုင္ငံစဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဆတ္ေမြးျမဴေရးျခံ ဆုိလုိ႕တစ္ျခံမ်ွ မ႐ွိ။

သို႔ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကေစ်းေတြမွာ ဆတ္သားေျခာက္ ရသဗ်။ဒီေတာ့ စံုစမ္းၾကည့္ မိတယ္။သိရသေလာက္က သိုးသား။ဆိတ္သား။ကြၽဲေပါက္သားဆိုပဲ။

တကယ္ေတာ့ အဲ့အသားေတြသာ တကယ္ဝယ္စားမိရင္ေတာ့ အစစ္လိုတန္သလိုပဲ။ဆတ္တစ္ေကာင္မိဖို႔ဆိုတာ လြယ္တာမဟုတ္ဘူးေလ။

ျမန္မာျပည္မွာ ဆတ္ေကာင္ေရက ခပ္နည္းနည္းရယ္။ဒါေတာင္ေတာတြင္းမွာမုဆိုးေတြ ၁၀ေယာက္မွာ ၁ေယာက္မိခဲေတြ႕ခဲတယ္။

ဒီေတာ့ကာ ျပည္တြင္းမွာ ေစ်းတိုင္း အလြယ္တကူရေနတဲ့ ဆတ္သားေျခာက္ဆိုတာ ေတြက ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြပါ။

ဆိုလိုတာက အျခားအသားေတြအေရာင္ဆိုးၿပီး ေရာင္းေနရင္ေတာ့မသိ။

ေသခ်ာတာက အမဲသားနဲ႔ အျခားအသားေတြကို အေရာင္ဆိုးၿပီး ေရာင္းေနၾကတာပါပဲ ။

သင္သာ အမဲသားမစား ေခြးသားမစားသူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ေတာ့ ဆတ္သားေျခာက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မစားပါနဲ႔ လို႔အၾကံျပဳပါရေစ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *